Molatek Molasse Meel 40 kg

Voerkalk / Feedlime

Molatek Molasse Stroop 20 L

Katoen Voer Saad 40 kg

Koring semels 50 kg

Kalorie 3000

Rumivite Blok Voermol 25 kg

Energie Blok Voermol 25kg

Fosfaat Blok Voermol 25 kg

Sout Grof No 1 50 kg

Kimtrafos P12 Grande 50kg

Molatek Foslek P6 50kg

Molatek Meester 20 40kg

Sout Klip

Wildsblokke Nutri 40 kg

SB 100 Voermol 50 kg

Katoen Oliekoek

Protein Blok Voermol 25 kg

Reen Jas Geel PVC

Denkavit Kalf Melk

Molatek Beesvet 33+

Brikette 4kg Safari

Milking Cream Milk-E 500 mll

Bayopet Spot-on Dog Small & Large

Bodyguard Pour-on 500 ml

Redline Pour-on 1 lt

Clout 1 lt

Paracide 1 lt

Mouse Trap Feed Station Alpha

Mouse Trap Feed Station Beta

Water Fountain Chicks 4 lt

Water Fountain Chicks 10 lt

Spray Bottle ASL 500 ml

Spray Bottle Efekto 1 lt

Applicator Swavet

Thema Pressure Spray 2 lt

Gamma Pressure Spray 5 lt

Feeder Chicks Flat

Guarany Rugsak Spuit 16 lt

Miura Rugsak Spuit 12 lt

Triatix 1 lt

Genia Nylon Syringe 20ml

Genia Nylon Syringe 10 ml

Genia Nylon Syringe 5 ml

Nupro 330 ml

Denkavit 5 kg

Engemycin Wound Aerosol 200 ml

Racumin 200 gr

Ivomec 50 ml

Nasalcur 1 lt

Prodose Orange 1 lt

Tramisol 1lt

Braai S/S Opvou

Vuurslaner Vinger tipe

Gumboots White

Gumboots Black

Engen Dieselube 700 5 lt

Engen Agrictrac Universal 5 lt

Engen Xtreme 15W40 5 lt

Engen Anti Freeze 1 lt

Welder DC Inverter 200 Amp

Engen TQH 20/32 20 lt

Engen TQH 20/68 20 lt

Red Top Fly Bait & Bag

Been Meel 9.5% 50 kg

Tube Feeder Chickens

Eradiworm 200 ml

Engen Olie - Agrivac 5 lt

Droeveld Lek Molatek 50 kg

Kondisie Lek Molatek 50 kg

Winter Blok Molatek 25 kg

Multi Blok Molatek 25 kg

Infra Red Globe 250 w

Infra Red Lamp Holder

Water Fountain Chicks 3 lt

Kalk Landbou 20 kg

Ureum Voergraad 50 kg

Tramizan 10 lt

Korn Kandy 25 lt

Virbamec LA 50 ml

Premix 450 Voermol 50 kg

Trophy Blok 25 kg Molatek

Engen Dieselube 530 5 lt

Wenlek 50

Blomswael 25 kg

Compressor 5.5HP 23L Petrol